Marleen Raaijmakers


Hoe het begon

Als kind was ik al heel gevoelig en soms was dat verwarrend. Ook was er vaak een onbestemd gevoel van een 'gemis'. Was ik wel 'normaal' en 'goed genoeg'? In deze nog onbewuste ondertoon leefde ik zo het leven en het leven leefde mij.

In 1997 ontmoette ik iemand die mij diep wezenlijk zag en helder benoemde wat er in mij speelde. Opeens ging het licht aan en kwamen er inzichten… er vielen ontelbare kwartjes. Dit smaakte naar meer! De honger naar ontdekking van bewustzijn was niet meer te stillen. Er ontpopte zich een diep verlangen om mensen te begeleiden op spiritueel, intuïtief en persoonlijk gebied.

Opleiding en Ontwikkeling

marleen raaijmakers Met veel enthousiasme ontwikkelde ik vanaf 2001 mijn intuïtieve capaciteiten in het volgen van cursussen en opleidingen tot healer, reader en gaf ik als docent en coach mede vorm aan intuïtieve centra.

Ook volgde ik een tweejarige opleiding gericht op leven, dood en geboorte. Een vraag die mij ertoe bewoog was: hoe dood ben ik eigenlijk in mijn leven en hoe levend zal ik zijn in de dood? Dit fascineerde en beangstigde me tegelijk.

In deze turbozoektocht dacht ik 'het' gevonden te hebben maar ontdekte ook een vluchtbeweging… waar wilde ik voor weglopen? Er kwamen andere stukken naar boven, angst, boosheid en teleurstelling over het leven, weerstand. Toen kon ik niet anders dan dit toelaten in het besef van nu.

Zingeving

Door contact te maken met mijn innerlijke wereld en deze stukken echt aan te gaan is er veel verdieping gekomen… net als helderheid en besef van zijn, zingeving en aanvaarding van het leven.

Dit biedt ruimte om helder te zien en te benoemen wat er innerlijk beweegt en essentie te raken. In deze ontmoetingen is er telkens weer verwondering en ontroering over de sprankeling en groei die dit geeft…